CARITAS KIGALI

Mu myaka 35 ikigo cy’Abadacogora-Intwari kimaze kwakira abana ibihumbi 6217

Arikidiyosezi Gatolika ya Kigali
Kujyana abana bo kumuhanda mu ishuri nukubafasha kuzavamo abagabo bahamye

Ikigo cy’Abadacogora-Intwari cya Caritas Kigali kita ku bana bo mu muhanda kuva mu mwaka wa 1984 kugeza mu mwaka wa 2019 kimaze kwakira abana bo mu muhanda ibihumbi 6217.

Aba bana iyo babakuye mu muhanda babajyana mu ishuri hakurikijwe ibyiciro barimo.

Imibare y’abana bafashijwe kurangiza amashuri mu mashuri abanza harimo abana ibihumbi 4817 muri bo harimo abahungu ibihumbi 2826 n’abakobwa 1991. Abana bahabwa ibyangombwa byose bibafasha kwiga neza.

Mu mashuri yisumbuye ni 502 harimo abahungu 339, n’abakobwa 163. Mu mashuri y’imyuga ni 898 harimo abahungu 581, n’abakobwa 317.

Abanyeshuri bafashwa kubona ibyangombwa byose, harimo amafaranga y’ishuri, imyambaro n’ibikoresho by’ishyuri, bagakurikirwa mu myigire yabo.

Iyo barangije bafashwa mu kubona ibikoresho by’ibanze bizatuma bashobora kwihangira imirimo.

Kujyana abana bo mu muhanda ku ishuri ni imwe mu nzira yo kubakuru mu buzererezi no kubafasha kuzavamo abagabo bahamye kuko byagaragaye ko baba bafite impano zitandukanye kandi ari abahanga.

Aba bana kandi baba barimo abahanga kuko iyo bageze mu ishuri bagaragaza impano zabo bifitemo zitandukanye akaba ariyo mpamvu bamwe bajyanwa kwiga ibintu bitandukanye.

Uburezi nkimwe mu nkingi z’iterambere ikigo cy’Abadacogora-Intwari cya Caritas Kigali gikomeza gukurikirana abana haba ku mashuri ndetse no mu miryango kugirango bakomeze guhabwa ubujyanama mu mibereho yabo ya buri munsi.

 

Umwanditsi Mukuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Byanditswe : tariki ya 23 Kamena 2019 saa 19:25:25, ubu
Uwabitangaje : Umwanditsi Mukuru

֩ Ibitekerezo kuri iyi nkuru (0)

Nta gitekerezo kiratangwa kuri iyi nkuru, tanga agatego ube uwa mbere kugira icyo ubivugaho

Umugenzuzi

Funga Amazina:

Ijambo ry'ibanga:

Ohereza igitekerezo

Funga       
     

-
-


B I U URL    :) :( :P :D :S :O :=) :|H :X :-*

Ohereza ifoto (itarengeje 200 kb), ariko si ngombwa

Andika iri jambo ry'igenzura:   a2e1b