Yezu yasuziye mu ijuru kwa se kudutegurira aho natwe tuzaba

Asensiyo ni umunsi mukuru ku bakirisitu Gatorika uvuga “Isubira mu ijuru rya Yezu” ukaba ubibutsa gusukura imitima no kugira imigenzereze myiza izabinjiza mu bwami bw’ijuru.

Tariki ya 29/5/2022 niho hizihijwe uyu munsi mukuru wa Asensiyo ukaba ari umunsi uha icyizere abakirisitu bose ko bazajya mu ijuru.

Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Bosco Ntagungira mu ivanjiri yasomye yavuze ko abakirisitu bakwiye kwizera badashidikanya ko bazajya mu ijuru.

Ati “Muri Yohana1, 1 hatubwira ko mu ntangiriro Jambo yari Imana, kandi Jambo akabana n’Imana, yigize umuntu aza mu isi. Nyuma rero y’urupfu rwe n’izuka rye, yasubiye mu ijuru (Lc 24, 59-53) ajya kudutegurira umwanya aho tuzabana na we (Jn 14, 1-6). Ibi ntakubishidikanyaho Yezu azagaruka kutujyana kwa Se, aho yaduteguriye kandi tuzabana nawe iteka ryose”.

Ati “Nta gushidikanya ko natwe tuzajyayo kuko Nyagasani Yezu yasubiye mu ijuru kudutegurira aho tuzaba”.

Ibi byerekana ko Yezu atigeze aheranwa n’urupfu kandi ko kuzuka kwe ari ikimenyetso cy’ubuzima ko urupfu rwatsinzwe.

Padiri Bosco avuga ko umukirisitu nyawe akwiye kubaho akora imigenzo myiza ya gikirisitu ariko cyane cyane akita ku iherezo rye kuko ariryo rizamujyana mu ijuru kwa Data.

Abakirisitu bo mu idini Gatorika bemeza ko umunsi mukuru wa Asension uvuga gusubira mu ijuru kwa Yezu bibaha icyizere ko azagaruka kubajyana yo.

Tariki ya 29/5/2022 Misa yambere ihumuje abakirisitu twaganiriye bemeza ko kuba Yezu yarapfuye hanyuma akazuka ndetse agasubira mu ijuru ari igihamya ko nabo nyuma y’urupfu bazazukira kubaho iteka.

Daria Uwineza akorera ubutumwa muri Paruwasi ya Regina Pacis kuri we nk’umukirisitu Asensiyo imwibutsa ko nyuma y’urupfu hari ubundi buzima.

Ati “Kuba yezu yaraje akemera gusangira urupfu natwe n’ikimenyetso gishushanya ko natwe tuzazuka tukabaho iteka mu ijuru”.

Ibi ntakubishidikanyaho Yezu azagaruka kutujyana kwa Se aho yaduteguriye kandi tuzabana nawe iteka ryose.

 

Umwanditsi