Umuryango ugomba kurangwa n'ibyishimo no gufashanya muri byose ndetse no kubahana

Icyumweru cy’umuryango ni umwanya mwiza abashakanye babonye wo kongera kwibaza bimwe mu bibazo bikurikira bibafasha kongera kuvugurura urukundo rwabo.

-Ese ni he umugabo cyangwa umugore wanjye agaragaza intege nke? Mbyifatamo nte?

-Ni ibiki dukwiye kwimika iwacu ngo hatagira n’umwe utakara mu kwemera?

– Abashakanye bagomba kuzirikana ko buri wese ari inzira yo kwitagatifuza ku wundi?

-Ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko Imana ituye iwanyu?

-Turera dute mu rukundo abo twibarutse?

-Ese ubumwe bwacu bwa Roho n’ubw’umubiri dukomeza gushaka ikibushyigikira?

-Ni ubuhe buhemu bwaciye intege ubumwe bwacu mu myaka tumaranye?

-Igihe tugiye kubana n’iki nari nimirije imbere?

-Ko twashakanye cyangwa twitegura gushakana,dukomeje kuba inshuti z’ukuri?

-Mu rugo rwanyu urukundo n’ubucuti byakomeje gukura, ku buryo ukivuga uti: uyu twashakanye ni we we, ni we wenyine, niwe wanjye?

Arikiyepiskopi wa Kigali Antoine Cardinal KAMBANDA avuga ko ibi byose bizafasha abashakanye guhora banagura urukundo rwabo, bamenye guhanga udushya maze urukundo ruhore rutoshye, rurindwe gucuya no gusaza, biganisha ku kuzima.

Kiliziya ikomeje gufasha abantu kuzirikana ku bwiza bw’Umuryango n’agaciro kawo. Kiliziya ifite ubutumwa n’inshingano zikomeye zo kurinda ubusugire bw’impano Nyagasani aha abashakanye mu isakramentu ry’Ugushyingirwa. Abashakanye bakubakira urugo rwabo k’urukundo rwa Kristu bibabera inzira n’isoko y’ubutagatifu. Abashakanye rero nibakomere ku ibanga ry’urukundo maze babe koko ikimenyetso cy’urukundo Kristu yakunze Kiliziya ye akayitangira ku musaraba.

Imwe miryango imwe twaganiriye yatangaje ko muri ibi bihe usanga impamvu urukundo rugenda rucyendera ari ukubera imihihibikano no gushakisha imibereho bituma hatabaho umwanya wo kwita kuri mugenzi we.

Epiphanie Umutesi ni umwe mu bakirisitu bitabiriye misa yo gutangiza icyumweru cy’umuryango avuga ko muri ibi bihe umuryango wugarijwe n’ibibazo byinshi. Imiryango imwe n’imwe igenda isenyuka kubera kubura urukundo ndetse no kubera kubakira ku bintu bihabanye n’Ivanjili ya Kristu.

Ati “Urukundo mu miryango rwarakonje ndetse hamwe rwarazimye bigeraho bamwe bahitamo gutandukana kuburyo bigenda bitera ibikomere urubyiruko rusigaye rutinya kwiyemeza gushinga ingo kubera ibibazo babona biri mu miryango no kubera kudasobanukirwa n’isoko y’urukundo nyarwo”.

Pawulo Mutagatifu yerekana ibigomba kuranga umubano w’Abashakanye ndetse akagira inama n’ibindi byiciro bigize umuryango. Abashakanye bagomba kubana mu bworoherana babigirira igitinyiro bafitiye Kristu we rugero nyarwo rw’Urukundo (reba Ef5,21). Abashakanye bagomba kurangwa no kumvira, urukundo ndetse no kwitangira mugenzi we mu rugero rwa Yezu Kristu na Kiliziya. Buri wese kandi akabona kandi akita kuri mugenzi we nkuwita k’umubiri we bwite (reba Ef 5,24-32). Ikindi kandi gikomeye kigomba kuranga abashakanye nkuko Pawulo Mutagatifu abivuga ni umugenzo mwiza wo kubahana (reba Ef 5,33).

 

Umwanditsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here