Igisibo kidufasha kongera imbaraga mu isengesho

Mu iki gihe cy’igisibo Abakiristu Gatorika barimo kwitegura bitwara neza kandi bikabafasha kwinjira muri pasika bafite imitima isukuye bigaherekezwa n’ibikorwa by’urukundo byo gufasha abatishoboye.

Abakirisitu bamwe bagiye batangariza urubuga rwa Caritas Kigali uburyo umukirisitu nyawe akwiye kwifata mu bihe by’igisibo ndetse na bimwe mu bikorwa bikwiye ku muranga.

Charles Niyonzima ni umwe mu b’Abakristu basengera muri Paruwasi ya Regina Pacis i Remera atangaza ko mu gihe cy’Igisibo ari uburyo dabakristu nyabo bakoramo urugendo rugana kuri pasika, kugirango bahimbaze izuka rya Yezu Christu bafite imitima isukuye.

Ati “tuba twibuka uwadukunze, maze yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba” (Fil 2, 8).

Avuga ko ari igihe cyo guhinduka, abakirisitu bihatira kuvugurura ukwemera kwabo, bavoma amazi atanga ubugingo y’ukwizera, kandi bagakingurira imitima yabo kwakira urukundo rw’Imana, itugira abavandimwe muri Kristu.

Ati “Uru rugendo rw’igisibo, kimwe ni urubuzima bwose bwa gikristu, rumurikirwa n’urumuri rwa pasika, ari na rwo ruyobora ibitekerezo, imyifatire n’amahitamo y’abashaka gukurikira Kristu”.

Esperence Umutesi nawe ni umwe mu bakristu bavuga ko igihe cy’igisibo bakwiye kurangwa n’ibikorwa byiza by’urukundo kandi bakarangwa no koroherana ndetse no kugaragaza imbuto nziza muri bagnezi be.

Asobanura ko kubaho nk’umukristu bisaba kwihangana no kwera imbuto nziza kuri buri muntu mdetse no kubandi babana nawe kandi aho atuye ndetse naho ari hose hakarangwa amahoro n’urukundo.

Mu butumwa Papa Francisco yatanze bugenewe abakrisitu muri iki gihe cy’igisibo harimo ko mu gitaramo cya Pasika, hazavugururwa amasezerano yacu ya batisimu ibaha kuvuka ubwa kabiri nk’abantu bashya ku bwa Roho Mutagatifu.

Aha kandi Esperence Umutesi avuga ko mu gisibo umukristu nyawe agomba no gukora ibikorwa by’urukundo birimo gufasha abatishoboye, gufasha abapfakazi n’imfubyi, no gusurua imfungwa.

Padiri Twizeyumuremyi Donatien umuyobozi wa Caritas Kihgali na Komisiyo y’ubutabera n’Amahoro y’Arkidiyosezi ya Kigali avuga ko Igisibo ku mu kristu nyawe ari igihe cyiza cyo kwitagatifuza kugirango azinjire muri Pasika yamaze gutunganya mu mutima we.

Gusiba, gusenga no gutanga imfashanyo, nk’uko Yezu ubwe yabigarutseho mu nyigisho ze (reba Mt 6, 1-18), bidufasha guhinduka kandi bikaba n’ikimenyetso cy’uko twahindutse. Inzira y’ubukene no kwigomwa (gusiba kurya), indoro n’ibikorwa by’urukundo bikorewe umuntu ufite ibikomere (gutanga imfashanyo), no kuganira nk’abana n’umubyeyi (isengesho) bituma dushobora kubaho mu kwemera kutaryarya, ukwizera kuzima no mu rukundo rurangwa n’ibikorwa.

Ati “Igisibo ni igihe cyo kwemera, cyo guha Imana ikaze mu mibereho yacu no kuyemerera “kubana natwe” (reba Yh 14,23)”.

Gusiba bijyana no kwigobotora ibintu byose bituboshye birimo nko gushaka gukoresha byinshi cyangwa kumenya amakuru menshi arimo n’atadufitiye akamaro, yaba ay’ukuri cyangwa ay’ibinyoma, kugira ngo dutegurire umwanya mu mitima yacu uza atugana, ukennye muri byose, nyamara “usendereye ubuntu n’ukuri ”(Yh 1,14) ari we Umwana w’Imana, Umukiza wacu.

Muri ibi bihe bihangayikishije turimo, kubwira abantu ibijyanye no kwizera birasa n’aho ari ubushotoranyi kuko icyago kitwugarije gituma uwiriwe atizera kuramuka. Ariko uko byagenda kose, twibuke ko igisibo ari igihe cyo kwizera, kongera guhindukiza amaso yacu tukarangamira ukwihangana kw’Imana idahwema kwita ku byo yaremye nyamara twe twakunze gufata nabi (reba Laudato Si ‘, nn.32, 33, 43,44). Mutagatifu Pawulo aratwingingira gushingira ukwizera kwacu ku kwiyunga n’Imana, agira ati “Nimwemere mwiyunge n’Imana” (2 Kor 5,20). Mu guhabwa imbabazi mu Isakramentu riri mu izingiro ry’urugendo rwacu rwo guhinduka, duhinduka natwe abatanga imbabazi. Mu gihe twagiriwe imbabazi ubwacu, tubasha natwe kuzigirira abandi tugaragaza ubushake bwacu bwo kugirana ibiganiro byakira neza abandi kandi tugahumuriza abafite ibikomere. Dushobora kandi kugaragaza imbabazi z’Imana mu magambo no mu bikorwa byacu, bituganisha ku kwizihiza Pasika twunze ubumwe bwa kivandimwe.

Padiri Twizeyumuremyi asaba abakirisitu agira ati “Ngaho rero muri iki gihe cy’igisibo, nitwiyemeze kubwira abavandimwe bacu amagambo abakomeza, abatera imbaraga, abahumuriza kandi akanabatera umurava, tureke amagambo abatesha agaciro, abababaza, abatera umujinya cyangwa abahindura insuzugurwa”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here