Aha abarwayi barimo bahabwa ifunguro

Muri uku kwezi kwahariwe Urukundo n’Impuhwe buri mu kristu wese asabwa kugira icyo yigomwa kugirango afashe abatishoboye kubaho nabo mu buzima bwiza.

Gushishishikariza abakristu gufasha abatishoboye si ugusabiriza cyangwa se kubagora nk’uko bamwe bakunze kubyibwira,ahubwo ni ukubibutsa inshingano zabo.

Padiri Twizeyumuremyi Donatien uyobora Caritas Kigali yageneye abakristu ubutumwa bubashishikariza gutanga no kwigomwa mu kwezi k’Impuhwe n’Urukundo. Avuga ko abemera Imana bose, by’umwihariko abakristu, mu nshingano bahawe n’Uhoraho kandi bagomba kubahiriza, harimo no kwita kubatishoboye. Ibi bigaragarira mu butumwa bwinshi dusanga mu Byanditswe bitagatifu, haba mu Isezerano rya kera nde no mu Rishya.

Mu gitabo cy’Abalevi(Lv 25,35) Uhoraho aravuga ati : “Umuvandimwe wawe,umusuhuke cg umushyitsi wawe, naba umukene, akageza aho atishoboye,uzamushyigikire,maze nawe ashobore kubaho muri mwe.”Aya magambo aratwerekako ubukene budakuraho ubuvandimwe dufitanye. Ahubwo ndetse ubwo buvandimwe  nibwo soko y’umutima ufasha. Igihe cyose naba mutarumvako uwo ukennye cyangwa ubabaye ari umuvandimwe wacu, biragoye kumufasha.Kandi rero ,nk’uko dukeneye kubaho,uyu nawe tuba dukeneye kumufasha kugira ngo abeho.Icyo tugenera abatishoboye kiba kigomba kubafasha kubaho,si intica ntikize.Koko tugomba kumufasha kubaho rwagati muri twe adafite ipfunwe aterwa n’ubwo bukene.Iryo ni itegeko ry’Imana

Mu gitabo cy’Ivugururamategeko 15,10 Uhoraho akomeza atubwira ati: “…Ntuzabure kumuha, kandi niba umuhaye ,bigire utagononwa, kuko ibyo aribyo bizatuma Uhoraho Imana yawe aguhera umugisha mu mirimo ukora yose n’ibyo wimirije imbere byose”.Aya magambo akwiye kumvwa no guhabwa agaciro.

Padiri Twizeyumuremyi ati “ Twese twifuza ko Imana iduhera umugisha imishinga yacu n’ibyifuzo byacu. Nyamara ntituzi urufunguzo rw’isoko y’iyo migisha: Ni ugufasha abatishoboye tutagononwa! Ibi ni byo Yezu Kristu yasubiyemo avuga ati “Mujye mutanga ,namwe muzahabwa:icyibo gishimishije,nicyo bazabuzuriza,kuko igipimisho mugeresha, aricyo muzasubirizwamo.”(Lk 6, 38)

Koko, gufasha abatishoboye ni igipimisho cy’isengesho ryacu. Mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi (Iz 58,6-10) .Uhoraho abwira abo mu muryango we ati Igisibo kinshimisha ni ikingiki:kudohora ingoyi z’akarengane,guhambura iminyururu y’uburetwa,kurekura abashikamirwaga,mbese muri make,gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n’umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ,ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe!”.

Ibi ni nka bya bindi Yakobo avuga ko ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye akabivuga mu magambo asa namubabaje wenda kubera ibyo yabonaga mu bakristu yabanaga nabo agira ati “Byaba byunguye iki se, bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera, niba adafite ibikorwa?Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cg mushiki wawe bambaye ubusa cg badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati ‘nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe’atabahaye ibibatunga, byaba bimaze iki?”(Yk 2,14-16).

Tuzirikane kandi ku magambo meza dusanga mu gitabo cy’Imigani.(Imigani 14,31) “Ukandamiza utishoboye aba atutse Iyamuremye, naho ugirira impuhwe umukene aba ayubashye.” Muri Imigani 19,17 “Ugiriye impuhwe umukene,aba agurije Uhorohao,kandi iyo neza niwe uzayimwitura.”Muri 22,9 “ufite ijisho rirebana impuhwe azahabwa umugisha,kuko agabanya ku mugati we,agaha umukene.”Naho muri 28,27 “Uha abakene ntazigera akena,ariko utabareba azavumwa cyane.”Aya magambo arisobanuye kandi arimo inama nziza kuri twe twese twiyumva nk’abana b’Imana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here