Menya byinshi ku ndwara y'ibicurane

Iyo umuntu yitsamuye rimwe ngo aba ashobora gusohora uduce twa virus zanduza ibicurane tubarirwa mu bihumbi 20, tunyuze mu mazuru no mu kanwa. Ibi bivuze ko iyo umuntu urwaye ibicurane atitwararitse igihe yitsamura, aba ashobora kubyanduza abantu benshi bashoboka bari hafi ye. Abana bakiri bato ngo baza ku isonga mu kwanduza ibicurane, ariko nanone ngo gukora aho umuntu urwaye ibicurane yakoze na byo bishobora gutuma ubyandura.

Nk’umuntu ukuze, ashobora kuba afatwa n’ibicurane bisanzwe inshuro hagati y’ebyiri n’enye mu mwaka, Kubera iki iyi ndwara isa nk’aho ari ngarukamwaka mu gihe hari izindi ushobora kumara imyaka myinshi utazirwaye?

Peter Openshaw, umwarimu mu ishami ry’ubuvuzi bukorerwaho ubushakashatsi mu ishuri rya Imperial College London.

“Hari ubwoko hafi 200 bwa virus itera iyo ndwara y’ibicurane. Izo virus zose zagiye zikura ku buryo zitera amazuru n’imihogo”.

Uko hari ubwoko bwinshi bw’ibicurane, ni nako imibiri yacu iba iri mu kaga gakomeye

“Hari virus zimwe zihuriye ku buryo zidutera imbeho, amazuru akaziba. Niko rero ushobora kwisanga ufite umuriro ukagera kuri degre celicius 32 cyangwa 37, izo virus zigakurira mu bice by’ubuhumekero amazuru akuzurirana tukavirirana mu mazuru, tukitsamura, ari na byo bifasha virus kwambukiranya ikagera ku bandi”

Indwara y’ibicurane ntitera mu bihe by’imbeho gusa, no mu bushyuhe bwo mu cyi iratera

“Ni uko bidasobanutse neza uburyo iyi ndwara isanishwa n’imbeho, hari ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko imbeho ubwayo idatuma izo virus zigira ubukana kurushaho. Ntibirasobanuka neza rero impamvu indwara y’ibicurane isanishwa n’imbeho”

Virus zitera ibicurane zishobora gukwirakwira mu buryo butandukanye. Iyo umuntu yitsamuye rimwe gusa amazuru ye n’umunwa bisohora uduce twa virus tubarirwa mu bihumbi 20, kamwe muri two kakaba gashobora kuboneza mu izuru cyangwa mu myanya y’ubuhumekero y’umuntu wegeranye n’uwitsamuye akaba aranduye nawe.

Ubundi bushakashatsi bwerekana ko umuntu ashobora kwandurira mu gukorakora aho umuntu urwaye ibicurane yakoze.

“Muri virus zose uko zitandukanye, haba hariho uburyo twandura rimwe na rimwe, cyangwa binyuze ku bandi, ariko uko wakwandura kose biba ari ukwandura nyine”

Kwikingira kwandura ibicurane ni n’aho bigoranira. Ni kenshi uhangayikira umwana muto igihe urwaye ibicurane ngo utavaho umwanduza. Kumuhangayikira ufite ishingiro cyane, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko abana bato ari bo banduza ibicurane cyane kurusha abantu bakuru, bitewe n’uko begerwa n’abantu benshi baba babafitiye urugwiro, kurusha uko bigenda ku bantu bakuru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here