Musenyeri Antoine Kambanda bamuhimbiye umuvugo

Abantu benshi bagaragaje ibyishimo bitandukanye byo kwishimira ko Musenyeri Antoine Kambanda agizwe Karidinali ndetse bamwifuriza imirimo myiza mu nshingano nshya yahawe na Papa Francis tariki ya 25/10/2020 ubwo yatangaje ko Musenyeri Antoine Kambanda abaye Karidinali.

“Nkimara kumva inkuru y’uko Mgr Antoine Kambanda yatorewe kuba “Karidinali” , narahimbawe, ndahimba. Nashimiye Imana ibyo byiza yatugiriye kubera ko kugira umukaridinali w’umunyarwanda ari ishema kuri Kiliziya Gatolika iri mu Rwanda ndetse no ku banyarwanda bose muri rusange”.

Padiri Dusengumuremyi avuga ko Karidinali Antoine Kambanda yamubereye umurezi n’umuyobozi mu myaka yose yamaze yiga   mu Iseminari Nkuru ya Nyakibanda, akavuga ko amufiteho urwibutso rw’umurezi mwiza, waharaniraga ko bazaba abapadiri bahamije ibirindiro mu muhamagaro wabo wo kwamamaza Inkuru Nziza ya Yezu Kristu, batamusubira mu kanwa ahubwo bamugenura!  Bityo bakihatira kubaho mu gihe cyabo uko Yezu Kristu yabayeho mu gihe cye, barangwa n’urukundo rutari rumwe rushirira mu magambo gusa ahubwo uru  rugaragarira mu bikorwa by’impuhwe no mu mibanire inoze n’abantu b’Imana.

 Ati ” Itorwa rye ryarantunguye kuko numvaga kuzabona umukaridinali w’umunyarwanda bizatinda ariko igihe cyacu si cyo cy’Imana, byabaye mu gihe gikwiye”. Imana nisingizwe.

 

 Nguyu umuvugo yamutuye

 

DUSHIMYE KO USHIMWE :

Mushumba udushamaje

Turashimira Imana igushyize mu rwego,

Iyi ntera ifite umuzi n’akamaro

Ko wamamaje Inkuru nziza utizigama

Uragira mu rwuri Imana yakomye

Ukomeza intama waragijwe

Uzirinda umukura, zikura igikumba

Zikuza Rugira wazikuragije

Ngo zigire ubuzima busagambye

Zisanzure mu gisanze kizira isazi

Zisangwe n’izindi isanzu

Urwuri rwaguke, rugwire,

rugwize imitavu ihora ikina mu mbuga

itabungwamo ibirura n’ibirumirahabiri.

Dushimye ko ushimwe

Ngo ushingwe imirimo ihanitse

Imana iguharaze iryo shinjo,

Tuyigushinze kurusha ibisanzwe,

Nikurasage imigenzo itageruye,

uzahore uri ingenzi,

no mu ngeri y’imihengeri,

ntuzagerure imihigo,

iyi wamye ushyiditse,

ni yo gishyitsi giteruye aya amateka

aduteye ubwuzu.

Urabe urugero mu kugenura uwagutoye

Udutoze kumwumvira tutumvirana

Indangabuzima ze zihingwe kandi zere i Rwanda

Ihumure, agasani n’urugwiro tugwize,

Na yo amahoro, ibyishimo n’urukundo

Tubigire izimano dusanganiza abatugana

Tubagaburire iryo funguro rishyitse,

Dushyikirane na bose,

 

tureme umuryango uzira uburyarya

Turyame aho Imana ishashe tutaryana.

Ubwo ubaye ubukombe

Ugahabwa ikobe,

urashyitse mu nda umwuka w’ubuntu

Ikobe urivuze urwunge

Ryirangire hose mu Rwanda

N’imandwa z’udusigisigi ziryumve zitabe karame

Ziramye Umwami utunyuze twese.

Kristu akuzwe iteka,

Kristu abumbe uru Rwanda

Rurumbuke abahire n’abatagatifu

Aba bitangira abandi kugeza bitanze.

Urabe urugero mu kugenura uwagutoye

Udutoze kumwumvira tutumvirana

Ijambo rye riduhe ubugingo mu mubiri

Ubugingo busagambye, busagambe,

Maze twese turambe, tubane,

tuzabanirwe mu Ngoma y’ijuru!

Dubuque-Epworth, IA, ku wa 25 Ukwakira 2020

 

Padiri Jean D’Amour Dusengumuremyi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here